10 Joost2
Joost Fleuren
Program Manager Innovation Lab at the Chamber of Commerce


How do you transform the classic meeting with all its flaws, into a decisive process that makes everyone happy? We ask Joost Fleuren, program manager of the Innovation Lab of the Chamber of Commerce.

[tp not_in=”nl”]The Innovation Lab of the Chamber of Commerce (COC) develops new products and services for the COC that are based on disruptive innovations in areas such as blockchain, artificial intelligence and data science.

Why did COC choose Yabbu?
The COC has traditionally had a strong relationship with its customers. The organization has a strong external orientation. Add to this that we have an open corporate culture. It is a culture where ideas aren’t nipped in the bud as soon as they kick against the status quo or do not immediately fit into our current business model. This means that there is plenty of room in our organization for creativity, inventiveness and out-of-the-box thinking. We have a powerful engine for generating ideas and concepts, but in the end only successful innovations count. You also need structure for that, a need that clearly plays a role in the Innovation Lab.

How did the introduction go?
The Innovation Lab team meets every two weeks. Before we started working with Yabbu, most of the planned meeting time was used to catch up on new ideas and the progress of our projects. As a result, we did not get enough attention to more strategic topics, discussing the coherence in what we do, and making well-considered choices. With the introduction of Yabbu we wanted to create time for this. We clearly set this goal during the introduction, with the emphasis on the benefits for both the participants and the COC as organization. We immediately started using Yabbu in the next meeting. This meeting was prepared in Yabbu and everybody made an account during the meeting and practiced briefly. There was also a short discussion about the “rules of the game” and in fact it was all surprisingly simple from then on. The most important thing was the careful introduction.

What did it deliver?
The Innovation Lab operates in an environment that is changing at lightning speed. We are dealing with continuous change. That makes our work intrinsically complex and that requires a lot of our people. It is all the more important to create structure in our cooperation process. Yabbu offers that structure and ensures that we can handle all kinds of informative and administrative matters in our own time, even before we meet. As a result, we have more time for important topics during the meeting and we are able to get to the essence much faster. It feels good that we, as Innovation Lab, now also meet in an innovative way. It gives our team extra energy.

[/tp]

[tp lang=”nl” only=”y”]

Het Innovatielab van de Kamer van Koophandel (KVK) ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de KVK die gebaseerd zijn op disruptieve innovaties op het gebied van onder andere blockchain, artificial intelligence en data science.

Waarom heeft KVK voor Yabbu gekozen?
De KVK heeft van oudsher een sterke relatie met haar klanten. De ogen zijn niet intern, maar extern gericht. Tel daarbij op dat we een open bedrijfscultuur hebben. Ideeën worden dus niet in de kiem gesmoord zodra ze tegen de status quo aanschoppen of commercieel niet meteen in ons huidige business model lijken te passen. Dat maakt dat er in onze organisatie veel ruimte is voor creativiteit, inventiviteit en out-of-the-box denken. We hebben een krachtige motor om ideeën en concepten te genereren, maar uiteindelijk tellen alleen de succesvolle innovaties. Daarvoor heb je ook structuur nodig, een behoefte die bij het InnovatieLab duidelijk speelt.

Hoe verliep de introductie?
Het team van het Innovatielab vergadert elke twee weken. Voordat we met Yabbu aan de slag gingen, werd het grootste deel van de geplande vergadertijd gebruikt om elkaar bij te praten over nieuwe ideeën en de voortgang van onze projecten. Hierdoor kwamen we te weinig toe aan meer strategische onderwerpen, het bespreken van de samenhang in wat we doen, en het maken van afgewogen keuzes. Door de inzet van Yabbu wilden we hier tijd voor creëren. Dit doel hebben we bij de introductie duidelijk neergezet, met de nadruk op het voordeel voor zowel de deelnemers als KVK. In de volgende vergadering zijn we daadwerkelijk van start gegaan, waarbij deze was voorbereid in Yabbu. Iedereen heeft tijdens de vergadering een account aangemaakt en kort geoefend. Tevens is er kort gesproken over de “spelregels” en eigenlijk was het daarna allemaal verbluffend eenvoudig. De crux is een zorgvuldige introductie.

Wat heeft het opgeleverd?
Het InnovatieLab opereert in een omgeving die zich razendsnel ontwikkelt. We hebben te maken met continu schuivende panelen. Dat maakt ons werk inhoudelijk complex en dat vraagt veel van onze mensen. Des te belangrijker is het om structuur aan te brengen in ons samenwerkingsproces. Yabbu biedt die structuur en zorgt dat we allerlei informatieve en administratieve zaken in onze eigen tijd kunnen afhandelen, nog voor we elkaar treffen. Daardoor hebben we tijdens de vergadering meer tijd voor belangrijke onderwerpen en zijn we in staat om sneller tot de essentie te komen. Het voelt goed dat we als InnovatieLab nu ook op een innovatieve manier vergaderen. Het geeft ons team extra energie.[/tp]