“Gewoon de beste tool om meetings voor te bereiden”

Paul Bosse – Voorzitter van de Algemene Rekenkamer Commissie van de gemeente Woensdrecht. Bij nevenfuncties staat de vergadering vaak centraal. Deze vergaderingen komen bovenop je reguliere werk. Dan wil je je tijd dus goed besteden. Maar hoe doe je dat? We vragen het Paul Bosse, voorzitter van de Rekenkamercommissie in Woensdrecht. Hij vertelt over de manier waarop Yabbu heeft gezorgd dat ze slimmer zijn gaan vergaderen