10 Joost2
Joost Fleuren
Program Manager Innovation Lab at the Chamber of Commerce

Hoe transformeer je de klassieke vergadering met al haar makkes, naar een slagvaardig proces waar iedereen blij van wordt? We vragen het aan Joost Fleuren, programmamanager van het InnovatieLab van de Kamer van Koophandel.

Het Innovatielab van de Kamer van Koophandel (KVK) ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor de KVK die gebaseerd zijn op disruptieve innovaties op het gebied van onder andere blockchain, artificial intelligence en data science.

Waarom heeft KVK voor Yabbu gekozen?
De KVK heeft van oudsher een sterke relatie met haar klanten. De ogen zijn niet intern, maar extern gericht. Tel daarbij op dat we een open bedrijfscultuur hebben. Ideeën worden dus niet in de kiem gesmoord zodra ze tegen de status quo aanschoppen of commercieel niet meteen in ons huidige business model lijken te passen. Dat maakt dat er in onze organisatie veel ruimte is voor creativiteit, inventiviteit en out-of-the-box denken. We hebben een krachtige motor om ideeën en concepten te genereren, maar uiteindelijk tellen alleen de succesvolle innovaties. Daarvoor heb je ook structuur nodig, een behoefte die bij het InnovatieLab duidelijk speelt.

Hoe verliep de introductie?
Het team van het Innovatielab vergadert elke twee weken. Voordat we met Yabbu aan de slag gingen, werd het grootste deel van de geplande vergadertijd gebruikt om elkaar bij te praten over nieuwe ideeën en de voortgang van onze projecten. Hierdoor kwamen we te weinig toe aan meer strategische onderwerpen, het bespreken van de samenhang in wat we doen, en het maken van afgewogen keuzes. Door de inzet van Yabbu wilden we hier tijd voor creëren. Dit doel hebben we bij de introductie duidelijk neergezet, met de nadruk op het voordeel voor zowel de deelnemers als KVK. In de volgende vergadering zijn we daadwerkelijk van start gegaan, waarbij deze was voorbereid in Yabbu. Iedereen heeft tijdens de vergadering een account aangemaakt en kort geoefend. Tevens is er kort gesproken over de “spelregels” en eigenlijk was het daarna allemaal verbluffend eenvoudig. De crux is een zorgvuldige introductie.

Wat heeft het opgeleverd?
Het InnovatieLab opereert in een omgeving die zich razendsnel ontwikkelt. We hebben te maken met continu schuivende panelen. Dat maakt ons werk inhoudelijk complex en dat vraagt veel van onze mensen. Des te belangrijker is het om structuur aan te brengen in ons samenwerkingsproces. Yabbu biedt die structuur en zorgt dat we allerlei informatieve en administratieve zaken in onze eigen tijd kunnen afhandelen, nog voor we elkaar treffen. Daardoor hebben we tijdens de vergadering meer tijd voor belangrijke onderwerpen en zijn we in staat om sneller tot de essentie te komen. Het voelt goed dat we als InnovatieLab nu ook op een innovatieve manier vergaderen. Het geeft ons team extra energie.