NieuwsOp afstand vergaderencredits-PIRO4D

Laten we nu alles stilligt ook eens kijken naar wat we kunnen leren van de crisis. Een groeiend aantal wetenschappers betoogt dat COVID-19 weliswaar ontwrichtend is, maar tegelijkertijd een kans biedt om onze samenleving radicaal duurzamer te maken.

Zij bepleiten in hun manifest om – en niet straks – af te rekenen met business as usual. Eén van hun vijf voorstellen is het radicaal inperken van onze reisbewegingen tot reizen die echt nodig of betekenisvol zijn. Uit ander onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, blijkt dat een derde van de mensen die door COVID-19 gedwongen worden op afstand te vergaderen, dat in de toekomst veel vaker willen blijven doen.

Kan dat echt?

Het is mooi om vast te stellen dat er een beweging aan het ontstaan is van mensen die willen. Maar iets willen is wat anders dan het ook werkelijk doen. Zeker wanneer we ons realiseren dat er twee keer zoveel mensen zijn, die kennelijk niet van plan zijn om meer op afstand te blijven vergaderen. Vermoedelijk omdat ze de video meetings knudde vinden. Er is maar één manier waarop we het tóch voor elkaar krijgen. Zorgen dat die video meetings zo verdomd goed worden, dat niemand straks durft te opperen om toch maar weer in de auto te stappen. Dat kan met behulp van Yabbu.

Hoe werkt dat dan?

De sleutel tot succes is het vooraf aanbrengen van een duidelijke structuur en een heldere focus. Als we dat niet doen, dan gaat het niet lukken. En weet je wat? Het blijkt nog leuk te zijn ook. In de aanloop samen zoveel mogelijk informatieve, praktische, en administratieve zaken afhandelen. Daardoor ruimte creëren voor die één of twee onderwerpen waar het écht over moet gaan. En dan ook nog eens met z’n allen meer tijd overhouden om je werk binnen reguliere tijden gedaan te krijgen.

Doe jij met ons mee?

Wil je minder files? Minder vliegen? Een betere luchtkwaliteit? Meer rekening houden met de generaties na ons? Meer tijd overhouden voor de dingen in het leven die er écht toe doen? Het kán. Als we nú beginnen. Zodat we straks, als we weer mogen reizen, niet weer terugvallen in slechte oude gewoontes.

Laten we de wijze waarop we vergaderen voor ééns en voor áltijd duurzamer maken.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment