CultuurveranderingPersoonlijke EffectiviteitProcesbenadering

Nederland is wereldkampioen vergaderen en nergens wordt meer vergaderd dan bij de overheid. Neem de Nederlandse gemeenten. Je hebt de vergaderingen van de gemeenteraad, maar die zijn slechts een piepklein puntje van een enorme vergaderijsberg.

Naast de gemeenteraad zijn er vrijwel altijd commissievergaderingen, vergaderingen van het presidium, het agendaberaad, de rekenkamer en het college van B&W. Verder zijn er ontelbare ambtelijke vergaderingen ter voorbereiding van stukken voor college en raad en voor allerlei uitvoeringsprojecten. Daarnaast zijn gemeenten verstrikt in een netwerk van tientallen samenwerkingsverbanden, die ook nog eens heel veel vergaderingen organiseren. Gemeenten zijn vergaderparadijzen

Gestegen werkdruk

Tegelijkertijd staan gemeenten de afgelopen jaren zwaar onder druk. De Rijksoverheid en provincies hebben steeds meer taken neergelegd bij gemeenten. Dat wordt decentralisatie genoemd en het idee is idealiter dat gemeenten deze taken beter kunnen uitvoeren, omdat ze dichter bij de burger staan. In de praktijk zijn de decentralisaties ook gebruikt om forse bezuinigingen door te voeren. En ze zijn ook nog eens heel snel doorgevoerd, omdat die bezuinigingen in de crisis hard nodig waren. Gemeenten moeten veel meer doen, met onvoldoende budget in een te korte termijn. Dit alles heeft de werkdruk bij gemeenten ongekend verhoogd.

Meer tijd met Yabbu

Bij Yabbu zijn wij van mening dat we gemeenten kunnen helpen om rust en ruimte te scheppen in de agenda. Cancel the meeting kan ook in gemeenteland. Dat kan op verschillende niveaus. Je kunt Yabbu heel pragmatisch inzetten om extra tijd te scheppen voor andere dossiers, maar je kunt het ook onderdeel laten zijn van een transformatie naar een slimmere manier van werken. De vraag waar wij van Yabbu graag een antwoord op zouden hebben, is dan ook, hoe ambitieus zijn Nederlandse gemeenten?

Werkt u bij de overheid en herkent u dit verhaal? Neem dan contact met ons op via info@yabbu.com of bel ons via +31 [0]84 00 32 324.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment